FAQ (Frequently Asked Questions)

 

Hvor foregår coachingen?

Coachingen finder sted i Lyngby eller Roskilde, eller du kan blive coachet på din arbejdsplads fx. i et mødelokale. Endeligt sted aftales individuelt.

Hvor lang tid varer en coachingsession?

En coachingsession varer sædvanligvis 1 time. Parcoaching kan vare i op til 75 minutter.

Hvor meget koster det?

Prisen afhænger af om coachingen betales af en virksomhed med CVR-nr. eller om du betaler som privat person. 

Du kan vælge klippekortsordning, hvor du kan få 3, 5, 8 eller 10 sessioner til reduceret pris afhængig af hvor mange klip du betaler. Klippekort til privat brug kan kun bruges af dig selv (med mindre andet aftales). Klippekort i virksomheden kan deles af op til 3 personer. Alle klippekort skal bruges indenfor 1 år.

Skal jeg kunne/vide noget inden jeg kommer?

Du behøver ikke nogen forudsætninger inden du kommer til coaching. Hvis det er første gang vil du ofte få tilsendt nogle spørgsmål som du skal besvare inden første session. Spørgsmålene hjælper dig til at stille skarpt på dit mål med coachingen og giver mig som coach en idé om, hvor fokus skal holdes.

Hvem bruger coaching?

Alle velfungerende personer kan bruge coaching. Personer med psykiatriske eller diagnosticerede psykiske lidelser har bedre af at konsultere en psykolog eller psykiater. Hvis du er medicineret, bør du oplyse dette ved den indledende kontakt med coachen.

GDPR - General Data Protection Regulation

Hvilke og hvorfor: For at kunne give dig den bedste coaching og personlige sparring vil der være personlige oplysninger, som coachen bliver indviet i. De oplysninger der indsamles er: navn, email adresse, adresse, telefonnummer, testresultater/Enneagramtype profil og skriftlige notater og rapportering i forbindelse med sessionerne, hvis det er aktuelt. 
Disse oplysninger kommer til coachens kendskab, når du har samtalerne, og de er nødvendige for at give dig en professionel og seriøs coaching. 
Beskyttelse og opbevaring: Alle dine oplysninger opbevares fortroligt. Dine oplysninger opbevares kun så længe det er nødvendigt i forhold til aktivt coachingforløb. Hvis coachingforløbet været passivt i mere end ét år, bliver data slettet. Dine personlige data opbevares således kun i 12 måneder, hvorefter de slettes. Når et forløb er afsluttet, arkiveres dine oplysninger
 i et aflåst skab.Testresultat og Enneagramtypeprofil opbevares i op til 5 år for at sikre, at du kan rekvirere dette, hvis det skulle være gået tabt eller der er brug for at genoptage et coachingforløb. 
Dine personoplysninger og Enneagramtypeprofil bliver aldrig videregivet herfra.  

Behandling af trediepart: I forbindelse med Enneagramtest, benyttes Integrative Enneagram Solutions (IES) som testudbyder. IES forpligter sig til at overholde GDPR for deres databehandling, websiteløsninger, hosting, sociale og professionelle medier, backup, sikkerhed og opbevaring. IES behandler dine personoplysninger fortroligt og træffer de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger i henhold til persondataloven.

Dine rettigheder: Du har altid mulighed for at bede om overførsel af, indsigt i, tilretning af samt anmode om sletning af de registrerede personoplysninger.

CoachSpirit v/Susanne Povelsen - Toftevej 27 - 3450 Allerød - Tlf. 27 20 20 35 - email info@coachspirit.dk