ENNEAGRAMMET

Enneagrammet er en psykologisk typologi, 
der beskriver ni forskellige væremåder og motivationer for at gøre, som du gør


Enneagrammet øger din forståelse af og indsigt i dig selv og andre,

ligesom det giver dig anvisning om, hvor du med fordel kan justere dig selv

og hente ressourcer som led i din personlige udvikling

Beskrivelsen af de 9 Enneagramtyper er omfattende og har mange facetter
 

Her får du et overblik over typernes fokus og læringspunkter

ENNEAGRAMMETS 9 TYPER

​​

Type 1  Disciplineret Perfektionist
              Orden, struktur, organisering, korrekthed, pli, regelret, kvalitet, præcision, detaljer.

              Ser verden gennem korrekturbriller - alt kan forbedres.

              Kan med fordel lære fornøjelse før pligt, at slappe af og se det perfekte i enhver.

Type 2  Betænksom Hjælper

              Andres behov, støtte, hjælp, relationer, være til rådighed, ros, trivsel, sammenhold.

              Ser verden gennem servicebriller - alle kan have brug for en hånd.

              Kan med fordel lære at opfylde egne behov, drage omsorg for sig selv og lade andre klare sig.

Type 3  Effektiv Udretter
              Opgaver, resultater, produktivitet, formål, ambition, to-do - let's get it done, komme i mål.

              Kan med fordel lære at livet ikke kun er gøren og at de kan værdsættes uden at præstere.

Type 4  Intens Individualist

              Særpræg, følelser, originalitet, kreativitet, individuelt udtryk, unik mening, fantasi, ægthed.

              Kan med fordel lære at adskille følelser og fakta og at finde emotionel ro og stabilitet.

Type 5  Stille Specialist

              Tanker, refleksion, analyse, objektivitet, teori, viden, forståelse, privathed, uafhængighed.

              Kan med fordel lære at relatere til andre, dele ud af viden og handle frem for at tænke.

Type 6  Loyal Skeptiker

              Overvejelse, skepsis, loyalitet, problemløsning, forbehold, spørgsmål, tvivl, stabilitet.

              Kan med fordel lære at lytte indad og stole på sin mavefornemmelse uden at udfordre.

Type 7  Entusiastisk Visionær

              Optimisme, lethed, energi, spænding, nyt, fascination, fremtid, idéer, opstart, humør.

              Kan med fordel lære at gennemføre det, de sætter igang og være taknemlig for det, de har.

Type 8  Aktiv Udfordrer

              Styrke, handling, store linjer, direkthed, beslutsomhed, robusthed, vilje, selvstændig.

              Kan med fordel lære sin sårbarhed at kende og holde igen og lade andre komme til.

Type 9  Tilpassende Fredsskaber

              Harmoni, ro, fællesskab, enighed, behagelighed, inklusion, fordomsfri, accept, tolerance.

              Kan med fordel lære at deltage og være aktiv, turde risikere ufred og finde egen vigtighed.

CoachSpirit

CVR 26333164

Telefon

+45 27 20 20 35 

  • Instagram - Hvid Circle
  • facebook