'Enneagrammets 27 Undertyper'                   'Enneagrammet' 

Bogen ”Enneagrammets 27 Undertyper” giver dig en udvidet forståelse af din Enneagramtype.

Forfatteren, Beatrice Chestnut, har i denne lille bog sammenfattet essensen af hver af de ni Enneagramtypers undertyper.

 

Hun beskriver kort, hvordan de ni Enneagram-typer gennem deres specifikke passion i kom-bination med ét af de tre instinkter (overlever, social og én-til-én) udgør en undertype med et særligt opmærksomhedsfokus.
 

I denne teori har hver af de ni typer en atypisk undertype, der adskiller sig fra de øvrige. Vil du vide endnu mere om din type, så er bogen både indsigtsgivende og en spændende uddybning af Enneagrammets typologi.

Bogen koster 150 kr. incl. moms. Køb bogen her

Fra bogens bagside:
Beatrice Chestnut har fat i en interessant side af Enneagrammet, når det gælder de 27 undertyper. Ganske kort får hun i denne bog stillet skarpt på de små, men meget betydningsfulde forskelle, der ligger for de ni typer, når de betragtes fra denne vinkel.

Enneagrammet har ni grundtyper og her får vi et billede af, hvordan de ni typer gennem deres forskellige fokus på typens passion, kan adskilles i 27 undertyper.

Det er både indsigtsgivende og en spændende uddybning af Enneagrammets typologi.

Bogen ”Enneagrammet” er meget populær, fordi den giver dig et hurtigt og alligevel solidt indblik i Enneagrammet. Bogen er skrevet af Susanne Povelsen og udgivet af RoagerOlsen.

Du får overskuelige beskrivelser af de ni typer, vinger, linjerne i Enneagrammet, triader, instinktive varianter/undertyper, niveauer for selvindsigt og gode tips til din egen type og når du arbejder sammen med en type.


Bogen er dejlig nem at slå op i og står på mange hylder både privat og i virksomheder. 
Den bliver også brugt som undervisningsmateriale bl.a. i Enneagramstedet og hos RoagerOlsen.

Bogen koster 225 kr. inkl. moms og kan købes hos CoachSpirit eller hos Enneagramstedet.

Fra bogens indledende sider:
Hvorfor forstå mennesker?
Du kender sikkert til at løbe ind i konflikter eller forviklinger med andre, fordu du og den anden ikke helt har forstået hinanden. Når vi ikke forstår vores egne eller andres bevæggrunde, reaktioner eller handlinger, er det sværere at acceptere forskelle i vores personligheder. 

Da Enneagrammet rummer et mangfoldigt potentiale for forståelse, indsigt, udvikling og positiv forandring, er det netop en af grundende til at det er blevet en så anerkendt og benyttet typologi. For mange mennesker er Enneagrammets visdom en sand øjenåbner.

CoachSpirit v/Susanne Povelsen - Toftevej 27 - 3450 Allerød - Tlf. 27 20 20 35 - email info@coachspirit.dk